دسته بندی تایر مورد نظر خود را انتخاب کنید

تجاری

این گروه محصول به تایر انواع خودروهای ون، وانت سنگین و سبک، مینی بوس، کامیونت تعلق دارد. محدوده رینگ این تایرها از 14 اینچ تا 16 اینچ بایاس نخی و 14 تا 17.5 رادیال را شامل می شود. با توجه به رشد بازار تایرهای رادیال در این گروه محصول، گروه صنعتی بارز در تلاش است تولیدات تایر رادیال این گروه محصول را مطابق نیاز بازار تولید و عرضه نماید.

تجاری رادیال (سیمی)
طرح و کد رویه
سایز
خودرو
توضیحات تکمیلی
185/80R14C
ون کاروان - ون نارون - ون دلیکا
195R14C
ون کاروان - ون نارون - ون دلیکا
195/80R14C
ون کاروان - ون نارون - ون دلیکا
195R15C
ون وانا - ون نارون
195/80R15C
ون وانا - ون نارون
215/75R16C
چرخ جلو وانت نیسان - کامیونت
7.00R16
مینی بوس دیزلی 6608 KLQ - وانت پادرا - وانت شوکا - مینی بوس اویکو
7.50R16
کامیونت HD65 - کامیونت HD78 - وانت پادرا - وانت شوکا - کامیونت FAW
7.50R16
چرخ عقب وانت نیسان
215/75R17.5
کلیه ی کامیونت ها - کلیه ی نیسان ها
235/75R17.5
کلیه ی کامیونت ها - کلیه ی نیسان ها
235/75R17.5
کلیه ی کامیونت ها - کلیه ی نیسان ها
تجاری بایاس (نخی)
طرح و کد رویه
سایز
خودرو
توضیحات تکمیلی
6.50-14
مزدا تک کابین - مزدا دو کابین - وانت کارا - مزدا 1800 - مزدا 1600
6.50-16
کاماز 1040 - مینی بوس بنز
7.00-16
وانت نیسان z24 - وانت نیسان z28 - مینی بوس کروز - مینی بوس آرین - مینی بوس ایسوز - مینی بوس مهسان - مینی بوس فیات - مینی بوس پارس لوکس - مینی بوس رهرو - کامیونت k105 - کامیونت M7 - کامیونت M405 - مینی بوس اویکو - کامیونت فوتون - کامیونت دیلی - اتوبوس یوتانگ
7.50-16
وانت نیسان z24 - وانت نیسان z28 - وانت پاژن - کامیونت 6 تن NPR - کامیونت NQR - کامیونت کروس - کامیونت ایسوزو
7.50-16
وانت نیسان z24 - وانت نیسان z28 - وانت پاژن - کامیونت 6 تن NPR - کامیونت NQR - کامیونت کروس - کامیونت ایسوزو
8.25-16
کامیونت سبز 508 - کامیونت سبز 808 - کامیونت سبز 608 - کامیونت فیات - کامیونت کادیا - کامیونت ایویکو - کامیونت رهرو - کامیونت ولو
8.25-16
کامیونت سبز 508 - کامیونت سبز 808 - کامیونت سبز 608 - کامیونت فیات - کامیونت کادیا - کامیونت ایویکو - کامیونت رهرو - کامیونت ولو
8.25-16
کامیونت سبز 508 - کامیونت سبز 808 - کامیونت سبز 608 - کامیونت فیات - کامیونت کادیا - کامیونت ایویکو - کامیونت رهرو - کامیونت ولو