دسته بندی تایر مورد نظر خود را انتخاب کنید

گروه محصولات سواری

 

 گروه صنعتی بارز در راستای برنامه های مهندسی فروش خود، شیوه معرفی محصولات خاص خود را با دیگر برندها متمایز کرده است و به منظور آشنایی و راهنمایی مصرف کنندگان، از یک نمودار جانمایی بر اساس عمکرد تایر استفاده می کند. محصولات رادیال سواری گروه صنعتی بارز تمامی عملکردهای مهم یک تایر را در این نمودار پوشش می دهد. به عبارت دیگر بارز با تولید تایرهای سواری با ویژگی های متفاوت، کوشیده است طیف کاملی از عملکرد های مورد انتظار از یک تایر را به مصرف کننده ارائه نماید.

در سمت چپ نمودار  Ride Comfort نشان دهنده راحتی سرنشینان و سمت راننده نمودار اسپرت نشان دهنده فرمان پذیری تایر و مناسب برای انجام مانورهای رانندگی می باشد.

هرچه تایر اسپرت تر باشد، دارای فرمان پذیری بهتر و مناسب برای مانور های سریع است، ولی در این حالت تایر دارای انعطاف کمتر است و در نتیجه راحتی سرنشینان کمتر می باشد. ولی به تناسب آن دارای فرمان پذیری بهتری می باشد.