دسته بندی فیلم ها
 • مرکز آزمون
 • میدان تست
 • تحقیقات و توسعه
 • کارخانه کرمان
 • کارخانه کردستان
 • بارز و مسئولیت اجتماعی
 • نمایندگان ویژه SUV
 • رویدادهای تبلیغاتی
 • خدمات پس از فروش
 • محتوای آموزشی
 • رادیال باری اتوبوسی
 • کارخانه سیرجان
 • نمایشگاه ها
 • سرویس سنترها
 • مناسبت ها
 • مصاحبه
دسته بندی تصاویر
 • نمایشگاه ها
مرکز آزمون
نمایش همه
آزمون پلانجر
1306 بازدید ، ۲ سال قبل
آزمون دوام تایر
1207 بازدید ، ۲ سال قبل
آزمون رد پای تایر
1113 بازدید ، ۲ سال قبل
میدان تست
نمایش همه
مسیر های اسپید
1298 بازدید ، ۲ سال قبل
آزمون فرمان پذیری
1278 بازدید ، ۲ سال قبل
مسیر راحتی سرنشین
1408 بازدید ، ۲ سال قبل
تحقیقات و توسعه
نمایش همه
بومی سازی صنعت تایر
943 بازدید ، ۲ سال قبل
معرفی مرکز تحقیقات و توسعه
1014 بازدید ، ۲ سال قبل
واحد هندکات
1224 بازدید ، ۲ سال قبل
کارخانه کرمان
نمایش همه
سبز در دل کویر مانند بارز
2521 بازدید ، ۲ سال قبل
فضای سبز کارخانه کرمان
1265 بازدید ، ۲ سال قبل
برای بارز شدن رنج بسیار دیده ایم
843 بازدید ، ۲ سال قبل
کارخانه کردستان
نمایش همه
بارز کردستان
3787 بازدید ، ۲ سال قبل
بارز و مسئولیت اجتماعی
نمایش همه
تیم هاکی روی یخ گروه صنعتی بارز
1393 بازدید ، ۶ ماه قبل
بارز در کنار رانندگان زحمتکش در روزهای کرونا
877 بازدید ، ۲ سال قبل
همایش همیاران پلیس با مشارکت گروه صنعتی بارز
1895 بازدید ، ۲ سال قبل
نمایندگان ویژه SUV
نمایش همه
معرفی نماینده ویژه فروش تایرهای CUV-SUV در تبریز-...
3123 بازدید ، ۲ سال قبل
معرفی نماینده ویژه فروش تایرهای CUV-SUV در مشهد- آ...
2118 بازدید ، ۲ سال قبل
معرفی نماینده ویژه فروش تایرهای CUV-SUV در شیراز-...
2310 بازدید ، ۲ سال قبل
رویدادهای تبلیغاتی
نمایش همه
همایش بزرگ آموزش و تجلیل از پیشکسوتان اتحادیه صنف...
3876 بازدید ، ۱ سال قبل
مسابقه ی پیش بینی یار سیزدهم
4628 بازدید ، ۲ سال قبل
برنامه رالی خانوادگی پلیس راهور با همکاری گروه صنع...
861 بازدید ، ۲ سال قبل
خدمات پس از فروش
نمایش همه
بیشترین مدت زمان خدمات پس از فروش در کشور
896 بازدید ، ۲ سال قبل
بزرگ ترین شبکه خدمات پس از فروش صنعت تایر کشور
430 بازدید ، ۲ سال قبل
محتوای آموزشی
نمایش همه
آموزش فروش آنلاین از سایت گروه صنعتی بارز
111429 بازدید ، ۱ سال قبل
کتاب محصولات گروه صنعتی بارز
3117 بازدید ، ۲ سال قبل
تایرهای SUV _CUV بارز
18203 بازدید ، ۲ سال قبل
رادیال باری اتوبوسی
نمایش همه
یک چای دبش با رانندگان همیشگی جاده
2496 بازدید ، ۲ سال قبل
مشتریان وفادار تایرهای رادیال باری اتوبوسی بارز
333 بازدید ، ۲ سال قبل
کارخانه سیرجان
نمایش همه
تولید روکش تایر به روش گرم در کارخانه سیرجان
1882 بازدید ، ۲ سال قبل
تولید روکش تایر به روش سرد در کارخانه سیرجان
574 بازدید ، ۲ سال قبل