دسترسی سریع
منوی سایت
  • گروه صنعتی بارز
  • مناقصه عمومی تامین نیروی مجرب و کارآمد جهت اجرای کارهای تعمیراتی ساختمان، تاسیسات و برق در محل کارخانه کرمان سال 1403

مناقصه عمومی تامین نیروی مجرب و کارآمد جهت اجرای کارهای تعمیراتی ساختمان، تاسیسات و برق در محل کارخانه کرمان سال 1403