دسترسی سریع
منوی سایت
  • گروه صنعتی بارز
  • مناقصه عمومی جایگزینی سیستم S5 با S7 زیمنس مربوط به دستگاه اکسترودر بایاس در سال 1403

مناقصه عمومی جایگزینی سیستم S5 با S7 زیمنس مربوط به دستگاه اکسترودر بایاس در سال 1403