دسترسی سریع
منوی سایت
  • گروه صنعتی بارز
  • مناقصه عمومی تعمیر اساسی پرس 55-8 ناحیه دو کارخانه کرمان در سال 1403

مناقصه عمومی تعمیر اساسی پرس 55-8 ناحیه دو کارخانه کرمان در سال 1403