دسترسی سریع
منوی سایت
  • گروه صنعتی بارز
  • مناقصه عمومی تامین ماشین لجن کش 5 هزار لیتری به همراه راننده 365 روز در کارخانه کرمان سال 1403

مناقصه عمومی تامین ماشین لجن کش 5 هزار لیتری به همراه راننده 365 روز در کارخانه کرمان سال 1403